Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Göthebarometern

Kategori: 
vätskor

 

Tyska författaren Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) uppfann en vattenbarometer. Vid lågtryck går vattnet upp i pipen och barometern ”kissar”.

 

I själva verket är apparaten ingen bra barometer. Varför?

 

Problemet är temperaturkänsligheten. Gaslagen kan skrivas Vp = nRT. Om t.ex. temperaturen T ökar, ökar trycket p i den instängda volymen V och vattenpelaren i det smala röret stiger. Vi får alltså en indikation på sänkt atmosfärstryck, trots att detta är konstant.

 

En temperaturändring DT=5o svarar mot att gå från högtryck till lågtryck!