Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Göthetermometern

Kategori: 
vätskor

 

Värm upp röret genom att hålla händerna kring det. Efter en stund (en minut?) sjunker en glaskula. Läs av temperaturen på brickan som hänger på kulan.

 

Arkimedes princip säger att det finns en lyftkraft på ett föremål som finns i en vätska. Lyftkraften är lika med vikten hos den vätska som föremålet trycker undan. 

 

Då vätskan blir varm minskar densiteten r och därmed lyftkraften Vrg. Kulan sjunker. Kulorna har olika vikt m och sjunker därför vid olika temperaturer.