Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Hävert

Kategori: 
vätskor

 

Fyll på mer och mer vatten i röret. Till slut rinner vattnet ut av sig självt genom det krökta röret.

Är det inte konstigt att vattnet rinner uppåt i en bit av röret?

 

Trycket vid A är högre än vid B, varför vattnet rinner från A till B, även om det tar en omväg genom kröken.

 

Man kan visa att hastigheten hos vattnet när det lämnar röret vid B är

 

Här är

r  vattnets densitet (1000 kg/m3)

g  jordaccelerationen (9.8 m/s2)

h  höjdskillnaden enligt figuren