Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Handkokaren

Kategori: 
vätskor

 

Värm ”kokaren” försiktigt som på bilden. Vätskan börjar ”koka” och stiger upp i röret! Hur kommer det sig?

 

Om Du sedan håller handen på den övre kulan rinner vätskan tillbaka.

 

Handen värmer upp gasen ovanför vätskan. Trycket ökar då och vätska pressas upp genom röret.

Vätskan har låg kokpunkt och viss förångningen sker, vilket bidrar till tryckökningen.

Vätskan kokar inte. Missförståndet kommer från att gasen pressas genom vätskan så att det bubblar i den.