Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Herons fontän

Kategori: 
vätskor

 

Fontänen måste vara förberedd. Be om hjälp om den inte fungerar. Vrid kranen på den övre flaskan tills den står utåt. En vattenstråle sprutar upp.

 

Denna antika uppfinning (Heron, kring år noll f Kr) tycks spruta ”av sig självt”, utan pumpar och motorer!