Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Lavalampa

Kategori: 
vätskor

 

Man ser ”korvar” komma upp i lampan. Efter en stund knoppas kulor av. Varför?

 

Vätskan värms, blir tunnare och stiger.

 

Vid ytan av en kropp har en atom inte lika många grannar som inne i materialet. Därför är energin vid ytan en annan än i volymen.

 

En kropp antar minsta möjliga energi. Detta uppnås här genom att minimera arean, så att ytenergin blir minimum. Klotet har minst yta av alla kroppar.