Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Mariottes flaska

Kategori: 
vätskor

 

1. Fyll röret med vatten. Två vatten-strålar sprutar ut. I början går den högsta strålen längst. Varför?

 

2. Stoppa i korken med det smala röret. Nu kommer inget vatten ut ur det översta hålet! Varför?

 

1. Vattnet sprutar visserligen fortast ut ur det undre hålet, men detta ligger nära vattenytan och strålen slår därför i ytan tidigare än den övre gör.

 

2. Luften i det smala röret går ner till det översta hålet. Det blir därför ingen tryckskillnad som kan pressa ut vattnet där. Observera att nu strömmar vattnet ut med konstant hastighet ur det nedre  hålet p.g.a. Den konstanta höjden h i figuren.