Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Mystisk fontän

Kategori: 
vätskor

 

De två ihopkopplade flaskorna vänds så att den med mest vatten är överst. Vatten börjar då spruta upp i det inre röret, se bild.

Hur kan vattnet höja sig av sig självt?

 

1. Vattnet i övre flaskan rinner ner till den lägre flaskan i det högra röret, de figur. 

 

2. Luften trycks ihop i den undre flaskan och lufttrycket stiger där.

 

3. Luft pressas upp i vänstra röret.

 

4. Röret har små hål och luften river med sig vatten genom dessa.