Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Newtons hink

Kategori: 
vätskor

 

Newton snurrade en hink med vatten och såg att vattenytan ställde sig skålformat. Du kan se effekten i den snurrande glasskålen här. Men varför blir det så?

 

Vattenytan bildar en roterande parabel, en paraboloid. Två krafter påverkar en partikel i vattenytan: tyngd-kraften och Arkimedes lyftkraft.

 

Dessa två krafter åstadkommer en centripetalacceleration som tvingar en vattenpartikeln att gå i en cirkel. Parabolformen kommer sig av att acceleratio-nen ökar med radien, vilket kräver en mindre lutande lyftkraft (som är vinkelrät mot ytan).