Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Reaktionsbåt

Kategori: 
vätskor

 

Fyll burken med vatten och rikta vattenstrålen på de två sätten som visas på bilden. Båten rör sig i ett av fallen. Förklara!

 

När strålen åker ut i vattnet finns inget tryck i hålet som motverkar reaktionskraften F1 mittemot; båten åker framåt.

 

När strålen slår i däcket uppstår en kraft F2 som är lika stor som kraften F1; båten står still.