Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Såphinnor

Kategori: 
vätskor

 

Doppa ner kuben i disk-medlet och lyft upp den. Såphinnorna skall se ut som på bilden nedan.

 

Pröva de andra ramarna. Varför blir det (nästan) alltid samma form på hinnorna i en viss ram?

 

Hinnorna ändrar sin form så att minsta totala ytenergi uppstår. Detta sker för den minsta möjliga totalarea A(x).

 

Vi antar den observerade geo-metrin och söker kvadratens sida x, då A(x) är minst. Vi finner x = 0.07 L.