Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Tibetansk skål

Kategori: 
vätskor

 

Ställ skålen i ena handen och dra pinnens övre kant sakta längs skålens kant. Så småningom hörs ett sjungande ljud. Varifrån kommer det?

 

Liksom för Vattensprutande skål uppkommer en resonans. På samma sätt som en sträng kan uppvisa en stående våg, kan skålen göra det också, men i två dimensioner.

 

Till slut blir vibrationerna så stora att de stör stavens rörelse och ett ”raspande” ljud uppkommer.