Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Tornado i flaska

Kategori: 
vätskor

 

Ställ flaskorna så att den vatten-fyllda är överst. Snurra runt den översta delen på den övre flaskan i en mycket snabb cirkelrörelse. En virvel bildas i vattnet, som nu rinner ner i den undre flaskan.

 

Flaskans cirkelrörelse får vattnet att snurra runt och slungas ut. Vattenytan får en böjd form (parabel). Vattnet snurrar runt fortare ju längre ner det kommer. Luft kan nu komma upp i den öppna tratten och vattnet kan därmed strömma ner i den undre flaskan.