Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Väderstuga

Kategori: 
vätskor

 

Gumman är ute när det är solsken, gubben då det regnar.

 

Brädan figurerna står på är upphängd i en tråd. Varför vrider den sig?

 

Brädan är upphängd i ett hårstrå. När det blir fuktigt vrider det sig (torsion). Man säger att håret är hygroskopiskt (fuktighetskänsligt)