Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Vätsketermometer

Kategori: 
vätskor

Kulan flyter på olika höjd i vätskan beroende på temperaturen i rummet. Hur kan det komma sig?

 

Arkimedes princip säger att det finns en lyftkraft på ett föremål som finns i en vätska. Lyftkraften är lika med vikten hos den vätska som föremålet trycker undan. 

 

När temperaturen minskar så ökar vätskans densitet. Lyftkraften ökar. Kulan stiger men lyfter samtidigt upp kedjan under sig. Till slut svarar kedjans längdökning under kulan mot den ökade lyftkraften: kulan står stilla. Kulans förflyttning är ett mått på temperaturändringen.