Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Vattensprutande skål

Kategori: 
vätskor

 

Vät händerna, tryck handflatorna hårt mot handtagen och dra dom sakta fram och åter (ungefär en gång per sekund). Ett brummande ljud hörs och vattnet sprutar upp.

 

En resonans uppstår i skålen med en stående våg i vattnet. De lägsta moderna för ett trumskinn visas i vänstra figuren. För oss dominerar (2,1)-moden och vi observerar tydligt det fyrfaldiga mönstret i vattnet.