Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Om

 

Fysikaliska leksaker är experimentverkstad/utställning med ungefär 500 hands-on-experiment som illustrerar naturlagarna, med betoning på fysik. Av dessa är f.n. 300 exponerade i den 640 m2 stora hallen på Vera Sandbergs allé 8, Göteborg. På denna hemsida är i skrivande stund ungefär 200 experiment beskrivna, men arbete pågår med en utvidgning. Verksamheten startades 1987 på Chalmers av professor Per-Olof Nilsson, Chalmers. Sedan 2006 har tekn lic Kjell Sedig också deltagit i arbetet. Fysikaliska leksaker är till sin karaktär troligen världsunik och har erhållit en mängd priser och utmärkelser nationellt som internationellt. Succén beror till stor del i utnyttjande av modern neurodidaktik, vilket lett till en mångfaldig förbättring av inlärningsprocessen (inlärningshastighet, minne, förståelse,…). Dessa metoder borde enligt min mening användas i svenska skolor. Fysikaliska leksaker kan användas på en mängd olika sätt för olika syften. Vi vänder oss huvudsakligen till tre kategorier besökare: i) Barn och ungdom, ii) Lärare och pedagoger och iii) Allmänheten. En vanlig besöksform är en grupp på 10-30 personer (i alla åldrar) som stannar 1.5 timmar. Besökarna får själva pröva på experimenten med eller utan guidning. En 30 minuters lektion/show över ett visst tema ingår i regel också. Faciliteten används också på många andra sätt och är navet i en omfattande verksamhet benämnd Lärandets hus, se nedanstående figur. En del av verksamheten finns beskriven i en skrift Lärandets kreativa kaos. Denna och mycket annat material (föreläsningar, 150 förklarade enkla experiment,….) finns på en gratis CD, som kan rekvireras.